DIV là đơn vị phát triển các giải pháp công nghệ IOT dựa trên các nền tảng Microchip, Telit, Rohm, Innophase